Monthly Archives: Únor 2018

Erotikon, Paris 10.3.2018

************ SCROLL DOWN FOR ENGLISH  ************

Začátkem března budeme hrát ve Francii. Nejprve 9.3. v Českém centru v Paříži představíme naši filmovou hudbu.

Den poté 10.3., opět v Paříži, ale tentokrát v Cinémathèque Française (sál George Franju) uvedeme v premiéře naši hudbu k filmu Erotikon (Gustav Machatý. 1928).

Promítat se bude v ramci festivalu restaurovaného filmu Toute la mémoire du monde 2018.

Film Erotikon s naším doprovodem uvidíš také v ČR a to v Brně na Leitnerce 12.4. a ve Strakonicích 11.8.


************************** ENGLISH **************************

On 9th March Neuvěřitelno will perform their silent film music at the Czech centre in Paris.

On 10th March we will be accompanying for our first time the film Erotikon (Gustav Machatý. 1928) at the Cinémathèque Française in screening room Georges Franju.

The screening is part of the film restoration festival Toute la mémoire du monde 2018.

You will be able to see Erotikon with our accompanyment also in the Czech Republic on 12th April in Brno at Leitnerka and in Strakonice on 11th August.

Reklamy