4 Two-reelers with Max Davidson

*** for English scroll down / per l’italiano vedi sotto ***

Čtyři krátké filmy s Maxem Davidsonem

S hudebním doprovodem tria Neuvěřitelno, 95 minut

 

V létě 2016, v reakci na pozvání Kinotéky v Bonnu, kapela Neuvěřitelno zkomponovala hudbu určenou k živému doprovázení čtyř krátkometrážních filmů s komikem Maxem Davidsonem.

Max Davidson byl Němec židovského původu narozený v Berlíně roku 1875, ale v dospívání emigroval do Spojených států. Následně utekl z domova, aby se mohl připojit k cirkusu a satirickému divadlu. Od roku 1912 hrál v mnoha němých filmech, mezi mnoha jinými uveďme například snímek Intolerance od režiséra D. W. Griffithe.

Později se Davidson často objevoval v karikaturních rolích otce rodiny, který se není schopný přizpůsobit modernímu městskému způsobu života, protože silně lpí na již neexistujících tradičních hodnotách předchozích generacích středoevropských Židů. Společnost s nimi nezachází nejlépe a protagonisté v Davidsonově podání si vždy musí vydobýt své místo v životě, aby zajistili dobrou budoucnost pro své děti, často budižkničemy.  Postavy ztvárněné Maxem Davidsonem jsou většinou lakomé, zuřivé, popudlivé, ale zároveň jsou schopné v divácích vyvolat pocity něhy, protože jsou často obětí nespravedlnosti nebo jen prosté smůly.

Od roku 1926 do roku 1928 Max Davidson spolupracoval s producentem Halem Roachem, jenž proslavil spoustu dalších herců, kteří se objevovali v komických výstupech společně s Davidsonem, jako např. dodnes proslulý Harold Lloyd, Stan Laurel, Oliver Hardy, Charley Chase a Marion Byron. Navíc v těchto filmech můžeme obdivovat podivuhodný výkon komediální herečky Marthy Sleeper a mladého herce Speca O’Donnella.

Čtyři krátké filmy doprovázené původní hudbou tria Neuvěřitelno jsou:

 • Jewish Prudence (21’, Pathé 1927; pojišťovací podvod s milostným příběhem v pozadí)
 • Pass the Gravy (25’, MGM 1928; jedna z nejlepších němých komedií, která byla kdy natočena)
 • Call of the Cuckoo (19’, MGM 1927’; stěhování se od podivínských sousedů – Laurela a Hardyho)
 • Flaming Fathers (25’, Pathé 1927; dobrodružný den na pláži s dcerou a jejím snoubencem)

 

 

*** English ***

4 Two-Reelers with Max Davidson

95 minutes with musical accompaniment by Neuvěřitelno

 

On invitation by Bonn Cinematheque in summer 2016, the band Neuvěřitelno composed a musical score to accompany live 4 two-reelers featuring the hilarious Max Davidson as a main character.

Max Davidson was a German Jew born in Berlin in 1875 and immigrated to the USA as a teenager. He run away from home to join the circus and vaudeville theatre.

Since 1912 he played in dozens of silent films: for instance in Griffith’s Intolerance among many others.

Later on, Davidson would specialised in caricatures of family fathers who are unable to adapt to urban modernity because they strongly rely on long-gone traditional values of the old generation of Jews from Central Europe. They are mistreated by society and always have to fight in order to provide a future for their good-for-nothing sons.

Characters interpreted by Max Davidson are mostly stingy, frantic, short-tempered, but they are also able to arouse tenderness and they are often victims of injustice and bad luck.

From 1926 to 1928 Max Davidson worked for producer Hal Roach, who would lead to fame (besides still well-renowned Harold Lloyd) many of the actors who participated in the gags by Max, such as Stan Laurel, Oliver Hardy, Charley Chase e Marion Byron.

Moreover, in these films we can admire the extraordinary work of comedian Martha Sleeper and the young Spec O’Donnell.

The four two-reelers accompanied by original score by Neuvěřitelno are:

 • Jewish Prudence (21’, Pathé 1927; an insurance fraud with parallel love story)
 • Pass the Gravy (25’, MGM 1928; one of the best silent comedies ever made)
 • Call of the Cuckoo (19’, MGM 1927’; moving away from eccentric neighbours Laurel and Hardy)
 • Flaming Fathers (25’, Pathé 1927; an adventurous day at the beach with his daughter and her fiancé)

 

 

*** Italiano ***

Quattro corti con Max Davidson

95 minuti con la musica dei Neuvěřitelno

 

Su invito della Cineteca di Bonn, nell’estate del 2016, i Neuvěřitelno hanno realizzato un accompagnamento musicale suonato dal vivo per 4 corti che vedono nel ruolo di protagonista l’esilarante attore Max Davidson.

Max Davidson era un ebreo tedesco nato a Berlino nel 1875 e immigrato negli Stati Uniti d’America ancora adolescente. Giovanissimo scappò di casa per dedicarsi al circo e al vaudeville. A partire dal 1912 recitò  in decine e decine di film, tra cui anche Intolerance di Griffith.

Più tardi Davidson si sarebbe specializzato in caricature di padri di famiglia incapaci di integrarsi nella modernità urbana, perché troppo legati ai valori tradizionali della vecchia generazione degli ebrei del Centro Europa, bistrattati dalla società e sempre in lotta per assicurare un futuro ai propri figli buoni a nulla.

I personaggi di Max Davidson sono perlopiù avari, frenetici e iracondi, ma sono anche in grado di suscitare tenerezza, poiché vittime dell’ingiustizia e della malasorte.

Dal 1926 al 1928 Max Davidson lavorò per il produttore Hal Roach che rese famosi (oltre al tuttora molto noto Harold Lloyd) molti degli attori che partecipano alle gag di Max come Stan Laurel, Oliver Hardy, Charley Chase e Marion Byron.

In questi film possiamo inoltre ammirare lo straordinario lavoro dell’attrice comica Martha Sleeper e del giovanissimo Spec O’Donnell.

I quattro corti accompagnati dalla musica originale dei Neuvěřitelno sono:

 • Jewish Prudence (21’, Pathé 1927; una truffa ai danni dell’assicurazione con love story annessa)
 • Pass the Gravy (25’, MGM 1928; una delle migliori commedie mute mai girate secondo Drössler e Tryster)
 • Call of the Cuckoo (19’, MGM 1927; una fuga da vicini eccentrici con Laurel e Hardy)
 • Flaming Fathers (25’, Pathé 1927; un’avventurosa giornata al mare con la figlia e il suo fidanzato)

 

Reklamy