Pohádka máje / May Fairy Tale (1926)

Pohádka máje

Lyricky pojatý příběh o čisté jarní lásce mezi nesmělou, lehce naivní dívkou z venkovské samoty a mírně zhýralým, ale dobrosrdečným studentem práv z Prahy. Filmový debut Jiřího Voskovce, vystupujícího pod pseudonymem Petr Dolan, jenž ztělesnil studenta Ríšu v Antonově odvážné adaptaci impresionistického románu Viléma Mrštíka.

Synopse

Lyricky pojatý příběh o čisté jarní lásce mezi nesmělou, lehce naivní dívkou z venkovské samoty a mírně zhýralým, ale dobrosrdečným studentem práv z Prahy. Filmový debut Jiřího Voskovce, vystupujícího pod pseudonymem Petr Dolan, jenž ztělesnil studenta Ríšu v Antonově odvážné adaptaci impresionistického románu Viléma Mrštíka. „V Pohádce máje tedy Anton ukazoval, co opravdu dovede. Je toho hodně, neboť v první řadě udělal z nejliterárnější limonády film, na který se divák vydrží koukat. (…) Několika dějovými variacemi, jež si dovolil provést na naší nedotknutelné národní literatuře, přesvědčuje o svém ,filmovém zraku‘, o schopnosti podávat věci nefilmové nejfilmověji, jak možno,“ napsal Jiří Voskovec necelý měsíc po premiéře filmu. Spíše než strhující děj může dnešního diváka zaujmout vynikající, poeticky laděná kamera Václava Vícha, především záběry romantické krajiny. Projekci němého filmu z rekonstruované kopie umocní živý hudební doprovod v podání uskupení Neuvěřitelno.

text napsal Václav Kofroň do katalogu festivalu Karlovy Vary International Film Festival

 

ENGLISH

May Fairy Tale

A lyrical tale of the pure, vernal romance between a diffident, somewhat naïve girl from a rural backwater and a fairly dissolute, but kind-hearted law student from Prague. The film debut of Jiří Voskovec, appearing under the pseudonym Petr Dolan, who plays student Ríša in Karel Anton’s bold adaptation of the impressionistic novel by Vilém Mrštík.

Synopsis

A lyrical tale of the pure, vernal love affair between a diffident, somewhat naïve girl from a rural backwater and a fairly dissolute, but kind-hearted law student from Prague. The film debut of Jiří Voskovec, appearing under the pseudonym Petr Dolan, who plays student Ríša in Anton’s bold adaptation of the impressionistic novel by Vilém Mrštík. “In May Fairy Tale Anton showed us what he was really capable of. Indeed, so many things, beginning with the fact that he was able to transform the most literary of romances into a film that keeps the audience firmly in their seats… He took the liberty of introducing several plot variations to this paradigm of sacrosanct national literature, in so doing convincing us of his cinematic vision and his ability to convey non-filmic subject matter in the most filmic way possible,” wrote Jiří Voskovec a few weeks after the film’s premiere. Rather than the rousing story, today’s viewers will be enchanted by Václav Vích’s stunning poetic camerawork, particularly the shots of the romantic landscape. The screening of a restored copy of this silent film is enhanced by live music from the band Neuvěřitelno.

text written by Václav Kofroň for Karlovy Vary International Film Festival

Reklamy